МРКИЋ:Књига о Белатукадрузу

Миодраг Мркић ПОСЛЕДЊА СФЕРА МИСТИКЕ > Књига о Белатукадрузу

Београд:Заветине, 2013, 1. шт. издање. – 511 стр.; 24. цм. Прва исцрпнија монографија о богатом стваралаштву Мирослава Лукића.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
Миодраг Мркић
ПОСЛЕДЊА СФЕРА МИСТИКЕ
Књига о Белатукадрузу CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд 821.163.41.09 Лукић М.
МРКИЋ, Миодраг, 1932–
Последња сфера мистике : сабрани радови о Белатукадрузу
(алиас Мирославу Лукићу) / Миодраг Мркић. – 1. штампано изд.
– Београд : Заветине, 2013 (Београд : Жиг). – 511 стр. : ауторова
слика ; 24 cm. – (#Библиотека #Заветине My opera. #Коло #1,
Канал Филтра ; #књ. #8)
Тираж 300. – Белешка о писцу: стр. 509–511. – Напомене: стр.
506–507.
ISBN 978-86-82255-12-3
a) Лукић, Мирослав (1950– )
COBISS.SR-ID 195917324 *

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд


Увод у моје Сабране радове о Белатукадрузу / Миодраг Мркић Ова књига, ипак, не обухвата тумачење целокупног опуса Белатукадруза – то је задатак оних који долазе, млађих.О Белатукадрузу (алиас Мирославу Лукићу) написао сам књигe, које су, углавном, својевремено, штампане у академским, малим, симболичним тиражима. И са великим бројем штампарских и других грешака (из Белешке о писцу, на крају ове књиге, читалац се може обавестити подробније о тим књигама). Крајем лета 2012. године, напунивши 81. годину живота, пожелео сам да све те књиге, угледам између истих корица, прештампам – али отклонивши штампарске и друге грешке, јер – чинило ми се, ако се то не учини сада, онда – када? Тако је настала ова књига о Белатукадрузу (алиас Мирославу Лукићу) или Последња сфера мистике.
Ова књига има 9 целина, које су у већини случајева прештампавају по хронолошком редоследу, онако како су прелиминарно штампане, осим прве две целине и уводног дела.
Све у свему, највише сам текстова написао о Белатуадрузу као песнику и уреднику „Заветина“, читавог низа часописа, а затим и управника комплексног „Сазвежђа ЗАВЕТИНА“. Децембар 2012. Миодраг Мркић

__
*…Лукић је трагалац за истином и вероватно један од зачетника не само српске књижевне елите и зоне преливања, већ и европске… Лукић није од писаца које ће угурати у обавезну лектиру; није књижевни манекен, већ, стицајем околности, заточник до скора гета малих тиража, писац који пише у сенци бестселера.
Написао сам, већ књигу – студију о Лукићевом УЈКИНОМ ДОМУ, коју најшира књижевна јавност и штампани и електронски медији игноришу, из више разлога. Показао сам драгоцене разлике између тог Лукићевог романа – есеја и толиких сличних романа писаних на исту тему српских писаца, које су одавно прогласили „великима“. Оно што тим књигама, и писцима бестселера, фали, најкраће и најгрубље речено је … енергија књижевне уверљивости, књижевна веродостојност.
*
Мислим да Лукић види и изражава оно што ретко ко види у српској литератури.
Његов опус је скривен, и још увек се укрива, и није тешко претпоставити шта је свему томе узрок. Лукић је – свесрпска и свебалканска књижевна громада; овог писца ће прво „открити“ свет, Европа, па тек онда његов шири и ужи завичај. Највећа КЊИЖЕВНА ПЕПЕЉУГА српске књижевности управо минулог века у српској литератури – ето то је Лукић, што је већ примећено, али узгред, али треба понављати и спашавати образ… Не образ „књижевних маћеха“; зар су га икада имали?…
Довољно за оно што све време хоћу да изразим а измиче!…
========================
11196 Београд Раковица
Сердар Јанка Вукотића 1/13
(Мирослав Лукић)
Цена 1400,00 дин
.

Могуће је ову књигу добити и по повлашћеној цени од 920,00 дин, уплатом преко Post neta на моб. Тел.: + 381 612135081.
Поруџбина директно од издавача. Поручиоци изван Србије плаћају и поштански трошак. Новац шаљу преко Western Union-а . А своју кућну адресу, или адресу на коју желе да добију поручену књигу електронском или уобичајеном поштом!

Рукопис у ћоравој соби нађен / Миодраг Мркић (1932 – )

Корице првог издања "Рукопис у ћоравој соби нађен". Посебно издање часописа "Оркестар СУЗ", Београд, 2009.  - 63 стр. (свитак формат)
Корице првог издања „Рукопис у ћоравој соби нађен“. Посебно издање часописа „Оркестар СУЗ“, Београд, 2009. – 63 стр. (свитак формат)

(6)
Емоције и енергија унети у рукописе, или књиге, не могу бити уништени.
(7)
Песничка дела не подлежу функционалној дегенерацији, старењу. Песништво има свој живот, свој вечни живот. За разлику од науке, технике, цивилизације…
(8)
Ја о свом животу немам илузија, али сматрам да је добро што сам, макар у својим позним годинама, срео, лично упознао издавача и писца Мирослава Лукића. Током тих неколико година написао сам неколико књига о Лукићевом стваралаштву, о романима и о поезији; и док сам писао те књиге, а и после, наметале су ми се идеје о границама поетских смислова и самообнављању песничких дела. Као и неке бактерије, и песничка дела имају могућност самообнављања. Нешто од вечног живота имају књижевноуметничка дела, отуда вечни реализам. Ујкин дом Мирослава Лукића је на мене оставио изузетан утисак, али на друге савременике изгледа није. То дело нема непријатеље у савременицима, у времену, веровао сам, иако нисам писао баш најјасније. Када упоредите ту Лукићеву књигу, због теме и свега осталог, са било којом партизанском и наметачком, убаченом у обавезну лектиру, не можете да не видите да је Лукић писац срећне руке, а да Добрица Ђосић то није (Корени, Деобе)…Српска књижевност последњих деценија кипти од «несрећних људи који су свој ум дале под аренду, па сада морају да мисле како други хоће» како је говорио Вук Караџић…
(9)
Више је него жалосно, симптоматично, да не кажем невероватно, да је изврстан један романописац, песник, есејиста и издавач, скренуо пажњу у Србији широј и ужој културној јавности, не својим романима Ујкин дом, Литургија, Трговци светлошћу, Месечева свадба, Кућа светих ратова, У друштву пустињских лисица, Пасија по Амарилису, Дневник за Сенковића, или књигама песама Земља Недођија, Рајска свећа, Песме из романа, Свеска ХОМОЉСКИ МОТИВИ, Архив у оснивању, већ жестоком књижевном критиком, и једним романом који је објавио под псеудонимом (Есмер Белатукадруз ДОКТОР СМРТ). Међутим, ту прадоксалност пажљивији читаоци Доктора Смрти могу схватити… Лукић је жестоко разобличавао тзв. официјелну и бирократску књижевност, која царује код Срба кроз 19. и 20. век… Лукић је разобличавао великане бирократске књижевности. Немилосрдно је критиковао тзв. књижевност литерарних «бардова», представника «награђеног правца», и типичне вуковске пандане оних умова који су дали под аренду своје креативне могућности разним режимима кроз време….
Сарадња са Заветинама и Лукићем доводила ме је у непосредну везу са поезијом, у непосредне близине идеала, али и књижевног наличја.
Кључно је да су се Заветине и Мирослав Лукић жестоко и исконски одупрли бирократско-одаџијској критици и да то није мала ствар.
Та област деловања, наравно, то кажем као битан сведок због потомака, Лукићу је одузимала онај део енергије које је као песник и романописац могао да угради у неке своје романе и књиге песама. Шта би било да је Лукић после романа доктор Смрт последњих пет година наставио да ради себично само своје књижевне послове? Да је био као други? Међутим, овај човеку и писцу и издавачу је наметнута једна друга судбина. Што су му је наметали старији, оцеви и оци, ништа зато; али је неразумљиво што су хтели да му је наметну и његови књижевни вршњаци, један добар део, то је својеврстан парадокс на први поглед. Зашто?
Одговориће неко временом. Или ће из самог књижевног језгра и опуса Лукића нешто проговорити…

_____ одломак из књиге: поглавље: СУПСИДИЈАРИЈЕ, стр. 29-30

____ ЦЕНА ОВОГ ИЗДАЊА: 180,00 дин. плус поштански трошкови
Поседујемо још 20 нераспродатих примерака!!

Више о професору и писцу Миодрагу Мркићу: ПРЕВРЕДНОВАЊЕ (Нерезине)

Када поручујете, обавезно уз Ваше име додајте и Вашу тачну кућну адресу!