НАПИСАТИ КЊИГУ О ИСУСУ ХРИСТУ

Ф. М. Достојевски  НАПИСАТИ КЊИГУ О ИСУСУ ХРИСТУ ПРЕДГОВОР Међу документима у књижевној заоставштини Достојевског нађена је забелешка: Написати књигу о Ису су Христу. Забелешка је настала по завршетку романа Браћа Карамазови, дакле, пред саму смрт славног писца. Не зна се тачно какву је књигу Достојевски имао у плану. Да ли би то био наставак…