НАПИСАТИ КЊИГУ О ИСУСУ ХРИСТУ

Ф. М. Достојевски  НАПИСАТИ КЊИГУ О ИСУСУ ХРИСТУ ПРЕДГОВОР Међу документима у књижевној заоставштини Достојевског нађена је забелешка: Написати књигу о Ису су Христу. Забелешка је настала по завршетку романа Браћа Карамазови, дакле, пред саму смрт славног писца. Не зна се тачно какву је књигу Достојевски имао у плану. Да ли би то био наставак…

ИСТИНА И ВРЕДНОСТ / Лаза Лазић

СВЕДОЧАНСТВО Више од педесет година југословенска, а затим српска јавност, у низ генерација, пропушта да проучи, разоткрије, отворено изговори и предочи нашем друштву, интелектуалцима и свим натттим људима у целини, а нарочито ствараоцима, праву и пуну истину о оном шта се догодило и догађало у књижевној сфери; непосредно после II светског рата, и коју десетину…