ИСТИНА И ВРЕДНОСТ / Лаза Лазић

СВЕДОЧАНСТВО Више од педесет година југословенска, а затим српска јавност, у низ генерација, пропушта да проучи, разоткрије, отворено изговори и предочи нашем друштву, интелектуалцима и свим натттим људима у целини, а нарочито ствараоцима, праву и пуну истину о оном шта се догодило и догађало у књижевној сфери; непосредно после II светског рата, и коју десетину…